Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
2022.10.13 ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ
2022.10.11 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
2022.10.10 Ανακοίνωση για μάθημα 14/10- Παπαδημητρίου 'Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία & Μάθηση'
2022.10.07 Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος "Θεωρία και ιστορία του φύλου και της σεξουαλικότητας"
2022.10.07 Μάθημα: Εφαρμογές της κριτικής παιδαγωγικής στην εκπαιδευτική πράξη (5ο εξάμηνο)
2022.10.07 ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ" ΚΑΙ "ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"
2022.10.05 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΤΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
2022.10.05 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
2022.10.04 Δελτίο Τύπου_Συνεδρίου SMOOTH
2022.10.04 Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος «Γλυπτική-κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο Νηπιαγωγείο»
2022.10.04 Υποβολή αιτήσεων σίτισης φοιτητών παλαιοτέρων ετών
2022.10.03 Μεθοδολογία έρευνας: Αναβολή μαθήματος
2022.10.03 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: Αναβολή μαθήματος
2022.10.03 «Κοινωνική Ψυχολογία Ι» και «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα»
2022.09.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023
2022.09.29 Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους - εγγραφή στο e-class
2022.09.29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
2022.09.28 Ανακοίνωση για μάθημα 'Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες: Διδασκαλία και Μάθηση'
2022.09.27 Σημαντική προϋπόθεση για την εγγραφή/παρακολούθηση στο μάθημα "Κατασκευές με Τεχνολογίες"
2022.09.27 Σχεδιασμός προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το παιδί στην πόλη 7ου εξαμήνου - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2022.09.27 Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης (7ο εξάμηνο) - εγγραφή στο e-class
2022.09.27 ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"
2022.09.27 Ενημέρωση για το μάθημα "Θεατροπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση"
2022.09.27 Ανακοίνωση για το μάθημα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" του 1ου έτους
2022.09.26 Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι και Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος ΙΙ
2022.09.25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"
2022.09.25 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 26/09
2022.09.23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
2022.09.23 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2022.09.23 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ