Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΑ0103
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2

Περιγραφή του μαθήματος

 Το μάθημα διαπραγματεύεται γενικές αρχές διδακτικής μεθοδολογίας και μεθόδους διδασκαλίας βάσει των οποίων ο/η νηπιαγωγός οργανώνει τις δραστηριότητες και πραγματώνει τους στόχους «διδασκαλίας» και μάθησης αναλαμβάνοντας έργο υποβοήθησης των νηπίων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ικανότητες, τις γνώσεις τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση γενικών αρχών διδακτικής μεθοδολογίας και μεθόδων διδασκαλίας, η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτήτριών στη δομή του προγράμματος του νηπιαγωγείου, στις μεθόδους διδασκαλίας, στην οργάνωση του χώρου και του χρόνου στο νηπιγωγείο.Μαθησιακά αποτελέσματα

 Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:

  • κατανοήσουν την έννοια και τη δομή του αναλυτικού προγράμματος και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής του στην προσχολική ηλικία
  • να αποσαφηνίσουν το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στο νηπιαγωγείο
  • να κατανοήσουν τη σημασία των γενικών αρχών της Διδακτικής Μεθοδολογίας για την οργάνωση των δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο και την εκπαίδευση των μικρών παιδιών
  • να αντιληφθούν τη σημασία της οργάνωσης του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο
  • να κατανοήσουν τη σημασία της επιλογής κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνικών για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων.

 Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει: α) γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και β) εργασία. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αξιολογούνται συνδυαστικά.

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις, συζήτηση, εισαγωγή θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, εργαστηριακές ασκήσεις.

Δικτυακή θέση μαθήματος

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_103/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
theoria_kai_methodologia_drastiriotiton_nipiagogeioy.pdf191.69 KB