Ανακοίνωση για δήλωση ενδιαφέροντος υποστήριξης διπλωματικής εργασίας

Οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την διπλωματική τους εργασία για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου.