Η Διαδικασία Αξιολόγησης στην Προσχολική Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ1270
Είδος Μαθήματος: 
ΠΥ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή του μαθήματος

 

Στο μάθημα αναλύεται η έννοια της Αξιολόγησης και διαχρονικά ο ρόλος της στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το μάθημα εστιάζει στο ρόλο της Αξιολόγησης στην Προσχολική Εκπαίδευση, στις σύγχρονες / εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και  τις λειτουργίες τους, στην ενσωμάτωση της αξιολόγησης  στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην αποτίμηση της εφαρμογή της ως εργαλείου για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Το μάθημα πλαισιώνεται από ασκήσεις, το υλικό των οποίων,  μετά από επεξεργασία, χρησιμοποιείται στην ανατροφοδότηση των μαθημάτων και επιπλέον από εργαστηριακά μαθήματα που υποστηρίζουν τη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης. Το μάθημα αποσκοπεί  να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις σύγχρονες εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 

 Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:

• κατανοήσουν την έννοια της αξιολόγησης και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της στην προσχολική ηλικία

•  αποσαφηνίσουν το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στο νηπιαγωγείο, επιλέγοντας σύγχρονες εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης  

•  κατανοήσουν τη σημασία της επιλογής κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και τεχνικών για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

•  να ενσωματώσουν την αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και να αντιληφθούν την εφαρμογή της ως εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.

 

Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτή εργασία με αντικείμενο το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην αξιολόγηση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ολομέλεια.

 

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις, συζήτηση, εισαγωγή θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, εργαστηριακές ασκήσεις.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
_diadikasia_axiologisis_stin_prosholiki_ekpaideysi_synoptikos_shediasmos_mathimatos.pdf45.41 KB
vivliografia_diadikasia_axiologisis.pdf52.95 KB