Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 οι φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο), κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης τους σε ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα.

Ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τις αλλαγές στον τρόπο διανομής και στα κριτήρια καθορισμού των δικαιούχων του Πάσο, καθώς και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να υποβάλλετε την αίτησή σας.

http://paso.minedu.gov.gr/

Διευκρινίζεται ότι πάσο δε δικαιούνται όσες φοιτήτριες βρίσκονται σε αναστολή φοίτησης ή σε παράταση σπουδών.

Παρακαλείστε, στην ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλετε για την έκδοση του φοιτητικού σας πάσο, να ανεβάζετε φωτογραφίες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου. Όσες αιτήσεις δεν έχουν κατάλληλες φωτογραφίες θα "επιστρέφονται" στις φοιτήτριες για τροποποίηση. 

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, μην ξεχνάτε να ελέγχετε την κατάστασή της.