ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Mετά από τη σχετική σημερινή απόφαση της Σύγκλητου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρατείνονται έως και την Παρασκευή 04/10/2013.

Έναρξη μαθημάτων την Τρίτη, 08/10/2013.

Οι υποστηρίξεις των Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη, 02/10/2013. Δείτε το πρόγραμμα στην προηγούμενη ανακοίνωση της 25/9/2013.