Αναλυτικό Πρόγραμμα και οργάνωση μαθησιακών εμπειριών στο Νηπιαγωγείο

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΑ0104
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

 

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα διαπραγματεύεται τη δομή του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου και δίνει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την αιτιολογημένη οργάνωση, μεθόδευση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο μέσα από το συγκερασμό θεωρίας και πράξης. Στοχεύει στην παιδαγωγική συγκρότηση του/της μελλοντικού εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να συνδέει  τις θεωρητικές αρχές της Διδακτικής Μεθοδολογίας με τη διδακτική πρακτική και να αναπτύσσει πρακτικές αναστοχασμού διαμέσου της μελέτης πρότυπων  προγραμμάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:

  • κατανοήσουν τη δομή ποικίλων αναλυτικών προγραμμάτων διάφορων χωρών στην προσχολική ηλικία διαμέσου της μελέτης πρότυπων  προγραμμάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης
  •  αποσαφηνίσουν το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στο νηπιαγωγείο, επιλέγοντας σύγχρονες εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας 
  •  ενσωματώσουν τις πρακτικές αναστοχασμού στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και να αντιληφθούν την εφαρμογή τους ως εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές και οι  φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν εργασίες τις οποίες παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου και αξιολογούνται συνδυαστικά από την εργασία τους και την απόδοσή τους στις τελικές εξετάσεις.

Διδακτική Μεθοδολογία: Διαλέξεις, συζήτηση, εισαγωγή θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, εργαστηριακές ασκήσεις.

 Δικτυακή θέση μαθήματος

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_114/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
analytiko_programma_kai_organosi_mathisiakon_empeirion.pdf212.93 KB