Δημιουργικότητα και Μέσα Έκφρασης

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΑ0401
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή

Η καλλιέργεια της φαντασίας και η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης στο νηπιαγωγείο ή/και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς και οι ευθύνες για τη μέγιστη αξιοποίηση του εύρους δυνατοτήτων για δημιουργία σε κάθε παιδί εναποτίθενται στον παιδαγωγό, που  μπορεί να αναπτύξει στα νήπια την επιθυμία για δημιουργία μέσα από ποικίλες μορφές έκφρασης και καλές εκπαιδευτικές πρακτικές. Το μάθημα θα συνδυάζει την παιδαγωγική θεωρία με την πράξη: τη διδασκαλία και αξιοποίηση εννοιών όπως δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος, κοινωνικοδραματικό παιχνίδι, αφήγηση, παραγωγή λόγου  κ.ά, όπως αυτές ορίζονται και μελετώνται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής επιστήμης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:

  • κατανοήσουν τη σημασία της δημιουργίας ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που αποτελεί πηγή ερεθισμάτων και εμπειριών και ενθαρρύνει το παιδί στην εξερεύνησή του στην προσχολική ηλικία,
  • να αποσαφηνίσουν το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στην καλλιέργεια της φαντασίας και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης στο νηπιαγωγείο,
  • να κατανοήσουν τη σημασία των βιωματικών δραστηριοτήτων και των ποικίλων μορφών έκφρασης, αντλώντας ιδέες και στόχους από όλες τις μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος.

Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές και οι  φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν εργασίες τις οποίες παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου και αξιολογούνται συνδυαστικά από την εργασία τους και την απόδοσή τους στις τελικές εξετάσεις.

Διδακτική Μεθοδολογία

 Διαλέξεις, συζήτηση, εισαγωγή θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, εργαστηριακές ασκήσεις.

Δικτυακή θέση μαθήματος:  https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_119/ 

 

 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
dimioyrgikotita_kai_mesa_ekfrasis.pdf173.44 KB