ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ -Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ»

Τύπος Εκδήλωσης: 
Άλλο

Ο Δήμος Βόλου και το Εργαστήριο Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του ΠΤΠΕ του ΠΘ συνδιοργανώνουν Εσπερίδα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και τους εκπαιδευτικούς του Ν.Μαγνησίας. Η εσπερίδα θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Κορδάτος του παραλιακό συγκροτήματος στις 21-12-2011.

Η Εσπερίδα έγινε με σκοπό την διενέργεια διαλόγου γύρω από ερωτήματα π.χ.  Γιατί η Φύση και τα Φυσικά Υλικά κάνουν τα παιδιά έξυπνα;

Θα παρουσιαστεί η Παιδαγωγική με προσέγγιση της Φύσης, ιδέα που προβλήθηκε και εφαρμόστηκε από τον παιδαγωγό Α. Δελμούζο πριν από 100 περίπου χρόνια, όταν πρωτοστάτησε στην λειτουργία του  Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου, καινοτομία που τότε απεδείχθη, με το κλείσιμο του Παρθεναγωγείου, ότι ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή της.  Θα γίνουν 2 θεωρητικές  εισηγήσεις και επίσης θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα μεταδιδακτορικής έρευνας.