ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Τύπος Εκδήλωσης: 
Ημερίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο ΠΑ του ΠΘ, ΔΑΣΤΑ και  ΕΘΕΠ συνδιοργανώνουν εκδήλωση ενημερωτική. Θα παρουσιαστούν δεδομένα για την πορεία της Πράξης ΠΑ φοιτητών του ΠΘ μετά από 2 χρόνια υλοποίησης. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν με ανακοινώσεις Επιστημονικοί  Υπεύθυνοι τμημάτων του ΠΘ, φοιτητές/τριες διαφόρων τμημάτων του ΠΘ που είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΠΑ για να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Σαράτση, στις 7-12-2011 και απευθύνεται σε φοιτητές/τριες όλων των τμημάτων του ΠΘ, συνεργαζόμενους Εκπροσώπους δημόσιων & Ιδιωτικών φορέων, μέλοι ΔΕΠ. Η ημερίδα χρηματοδοτείται από το ΔΑΣΤΑ και τις Κεντρικές Δράσεις ΠΑ του ΠΘ, στο πλαίσιο ΕΠΕΔΒΜ του ΥΠΑΙΘΠΑ και η επιστημονική υπεύθυνη είναι η καθηγήτρια Δόμνα Κακανά.