ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΡΟΜΑ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος: "Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Διαπολιτισμικών Δράσεων" με υπεύθυνο καθηγητή τον  Κωνσταντίνο Μάγο, οι φοιτητές του τμήματος πραγματοποίησαν, στις 8-10-2011, διαπολιτισμικές δράσεις γνωριμίας με την κοινότητα των Ρομά στο Βόλο με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού.