ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Τύπος Εκδήλωσης: 
Συνέδριο

14ο Διεθνές Συνέδριο

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας»

Παρασκευή, Μάιος 13, 2011

Στo Βόλο θα πραγματοποιηθεί από 13-15 Μαΐου 2011 το 14ο Συνέδριο για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ) του Πανεπιστήμιου Πατρών και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το Συνέδριο είναι:

  • Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση – Μεταναστευτική πολιτική – Ιθαγένεια και Υπηκοότητα
  • Διαχείριση συγκρούσεων, Παιδαγωγική της Δημοκρατίας και η συμμετοχή των μεταναστών
  • Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα
  • Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο εξωτερικό
  • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα πάρουν μέρος δυο εκπαιδευτικοί από το σχολείο «Όαση της Ειρήνης» του Ισραήλ.  Το συγκεκριμένο σχολείο είναι ένα από ελάχιστα δίγλωσσα και διεθνικά σχολεία του Ισραήλ όπου  συνεκπαιδεύονται μαθητές ισραηλινής και αραβικής καταγωγής.  Η «Όαση της Ειρήνης» είναι  ένα από τα λίγα σχολεία στον κόσμο, όπου μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες η  διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί  καθημερινή πράξη.

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου υπάρχουν στην ιστοσελίδα www. kedek.gr