ΣΥΜΠΟΣΙΟ: "ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ": ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Συμπόσιο

Συμπόσιο με τίτλο: "Φύλο Και Σχολικά Μαθηματικά/Τεχνολογία": Διεπιστημονική Προσέγγιση

 

Η Ερευνητική Μονάδα Μαθηματική Εκπαίδευση και Μαθησιακές Τεχνολογίες διοργανώνει στις 13-10-2007 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμπόσιο με τίτλο: "Φύλο Και Σχολικά Μαθηματικά/Τεχνολογία": Διεπιστημονική Προσέγγιση, με σκοπό την  συζήτηση διαφορετικών επιστημολογικών και μεθοδολογικών πλαισίων στην ανάλυση δεδομένων γύρω από το θέμα φύλο και θετικές επιστήμες. Το συμπόσιο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Πυθαγόρας Ι" και απευθύνεται σε  ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες, και εκπαιδευτικούς.  Υπεύθυνη καθηγήτρια του συμποσίου είναι κα. Άννα Χρονάκη. 

  Σύνδεσμοι: http://ltme.ece.uth.gr/sandbox/pdf/15abs.pdf