ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ"

Τύπος Εκδήλωσης: 
Ημερίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Ερευνητική Μονάδα Μαθηματική Εκπαίδευση και  Μαθησιακές Τεχνολογίες, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα.   Άννα Χρονάκη, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

Πειραματικές Μελέτες για την Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Σχολική Τάξη

Σκοπός της ημερίδας είναι η ένταξη των ΤΠΕ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Σύνδεση με την Σχολική Κοινότητα: Ενημέρωση για τη Δράση των Πειραματικών Τάξεων για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Μαθηματικών στις Μικρές Ηλικίες.

 Η ημερίδα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και απεύθυνεται σε ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες, και  εκπαιδευτικούς.