Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θετικές /Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Σχολείο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2006
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2007

Συνεργάτες

Κώστας Μάγος, Γιάννης Πεχτελίδης, Υβόν Κοσμά 

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εστιάζει στη συγκρότηση προγράμματος εξειδίκευσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών. Οι μεθοδολογίες διδασκαλίας στις οποίες βασίστηκε το πρόγραμμα εστιάζουν στην δια βίου μάθηση ενηλίκων.