Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Κωδικός Μαθήματος: 
ΨΧ0700
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2

Περιγραφή του μαθήματος

Η κοινωνική ψυχολογία είναι ένας από τους κύριους κλάδους της ψυχολογίας. Ο κλάδος αυτός ασχολείται με το ρόλο που παίζουν «οι άλλοι», με τη φυσική ή οιονεί παρουσία τους, στις σκέψεις, τα αισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου. 

Στο μάθημα γίνεται μια γενική επισκόπηση θεμάτων που εξετάζει η κοινωνική ψυχολογία. Η επισκόπηση αυτή συνεχίζεται και συμπληρώνεται στο μάθημα «Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα». Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία με τη συγκεκριμένη προοπτική που υιοθετεί ο κλάδος κατά την εξέταση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν βασικές γνώσεις (κύριες θεωρίες και σημαντικές έρευνες) κοινωνικής ψυχολογίας στις θεματικές κοινωνικής νόηση, κοινωνική απόδοση, στάσεις και κοινωνική επιρροή.
  • Κατανοούν ερευνητικές μεθόδους κοινωνικής ψυχολογίας.
  • Συνδέουν την έρευνα με τη θεωρία.
  • Κατανοούν τις σχετικές γνώσεις ώστε να μπορούν να τιος εφαρμόζουν σε νέα πλαίσια.
  • Να χρησιμοποιούν τις σχετικές γνώσεις στη διατύπωση κρίσεων και στην επίλυση σχετικών θεμάτων.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση/εργασία στο τέλος του εξαμήνου (σημείωση: η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται από τον διδάσκοντα).
Εξετάζεται η κριτική κατανόηση των θεμάτων της βιβλιογραφίας του μαθήματος.
Κατά την εξέταση, η πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές ή άλλα βοηθήματα είναι ελεύθερη.
Επίσης: Στην εξέταση δεν είναι αποδεκτή η αναπαραγωγή κειμένου (κειμενικές συμπτώσεις).

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις

Δικτυακή θέση μαθήματος: e-class (https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_165/)

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
koinoniki_psyhologia_i.pdf214.88 KB