Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ1290
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη μελέτη της παιδικής ηλικίας σε συνάρτηση με ένα φάσμα κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών παραγόντων, προκειμένου να διερευνηθούν τα δομικά γνωρίσματα που αναδεικνύουν την παιδική ηλικία σε κοινωνική κατηγορία και σε σταθερό στοιχείο της κοινωνικής δομής.

Το μάθημα είναι οργανωμένο γύρω από τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις:

  •   Ιστορική Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας,
  •   Θεωρίες Κοινωνικοποίησης,
  •   Νέα Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας.

Με γνώμονα τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές κάθε προσέγγισης συζητούνται οι συνέπειες που καθεμιά επιφέρει στη γενικότερη θεώρηση της παιδικής ηλικίας, καθώς και στην κοινωνική θέση των παιδιών.

 Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Η απομάκρυνση των φοιτητριών από την παραδοσιακή ερμηνεία της παιδικής ηλικίας στη στείρα βάση του ηλικιακού φάσματος
  • Η κριτική προσέγγιση (αποφυσικοποίηση) των φυσικοποιημένων προτύπων της παιδικής ηλικίας
  • Η διερεύνηση της κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνική ερμηνεία των όρων «παιδί» και «παιδική ηλικία»
  • Η ενεργητική συμμετοχή στη σύγχρονη συζήτηση για τις θεωρίες κοινωνικής κατασκευής της παιδικής ηλικίας
  • Η συνολική εποπτεία της διεθνούς βιβλιογραφίας γύρω από τις σπουδές της παιδικής ηλικίας και της νέας κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας

Αξιολόγηση

 Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, συμμετοχή στο μάθημα, παρουσιάσεις και συζήτηση κειμένων. 

Διδακτική μεθοδολογία

 Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, συζητήσεις και κριτικές αναλύσεις κειμένων με επίκεντρο την παιδική ηλικία υπό το πρίσμα του νέου κοινωνιολογικού παραδείγματος της παιδικής ηλικίας.

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_167/

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο