Θέματα Ανάπτυξης του Παιδιού

Κωδικός Μαθήματος: 
ΨΧ0207
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή του μαθήματος

 Το μάθημα εστιάζει σε θέματα της ανάπτυξης του παιδιού με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και υπό το πρίσμα νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών-τριών με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού στις διάφορες περιόδους ανάπτυξης, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται μοντέλα και εργαλεία εκτίμησης της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιδιώκεται να γίνει σύνδεση θεωρίας και πράξης, ώστε η γνώση των αρχών της ανάπτυξης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καθοδήγηση της καθημερινής πρακτικής.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:

  • Να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης για την ερμηνεία των αναπτυξιακών αλλαγών.
  • Να έχουν κατανοήσει το σύνθετο πλέγμα παραγόντων πλαισίου στην ανάπτυξη.
  • Να έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες εντοπισμού και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας σε κάποια θεματική περιοχή της ανάπτυξης του παιδιού
  • Να είναι σε θέση να συνθέσουν, να αποτιμήσουν και να παρουσιάσουν τις σύγχρονες απόψεις για την περιοχή αυτή. 

Αξιολόγηση

Υποχρεωτική βιβλιογραφική εργασία και παρουσίασή της.

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις - Ασκήσεις - Ομάδες εργασίας - Συζήτηση

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_153/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
2020_themata_anaptyxis_toy_paidioy.docx19.38 KB