Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα

Κωδικός Μαθήματος: 
ΨΧ0702
Είδος Μαθήματος: 
ΨΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή του μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του «Κοινωνική ψυχολογία Ι». Συνεχίζει τη γενική επισκόπηση θεμάτων που εξετάζει η κοινωνική ψυχολογία.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται κυρίως θέματα σχετικά με ομάδες, όπως και κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές.

 

Θεματικές του μαθήματος:

 

 •  δυναμική της ομάδας
 • ομαδική επίδοση
 • ηγεσία
 • διομαδικές σχέσεις, στερεότυπα, προκατάληψη, διάκριση
 • πολιτισμική κοινωνική ψυχολογία
 • επιθετικότητα
 • φιλοκοινωνική συμπεριφορά
 • έλξη και στενές σχέσεις

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: 

 • Έχουν βασικές γνώσεις (κύριες θεωρίες και σημαντικές έρευνες) κοινωνικής ψυχολογίας στις θεματικές ενδοομαδικές και διομαδικές διαδικασίες, αλλά και κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές.
 • Κατανοούν ερευνητικές μεθόδους κοινωνικής ψυχολογίας.
 • Συνδέουν την έρευνα με τη θεωρία.
 • Κατανοούν τις σχετικές γνώσεις ώστε να μπορούν να τιος εφαρμόζουν σε νέα πλαίσια.
 • Να χρησιμοποιούν τις σχετικές γνώσεις στην διατύπωση κρίσεων και στην επίλυση σχετικών θεμάτων. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση/εργασία στο τέλος του εξαμήνου (σημείωση: η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται από τον διδάσκοντα).
Εξετάζεται η κριτική κατανόηση των θεμάτων της βιβλιογραφίας του μαθήματος.
Κατά την εξέταση, η πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές ή άλλα βοηθήματα είναι ελεύθερη.
Επίσης: Στην εξέταση δεν είναι αποδεκτή η αναπαραγωγή κειμένου.

Διδακτική Μεθοδολογία: Διαλέξεις

e-class: https://eclass.uth.gr/modules/announcements/?course=ECE_U_164
 

 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
koinoniki_psyhologia_ii.pdf214.9 KB