Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ0301
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή του μαθήματος 

 

 Στο μάθημα αρχικά επιχειρείται η θεωρητική και η επιστημονική θεμελίωση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης μέσω της προσέγγισης του έργου σημαντικών παιδαγωγών (εκτείνεται από τα μέσα του 18ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα). Ειδικότερα, αναλύονται οι θεωρητικοί προβληματισμοί «μεγάλων παιδαγωγών», οι καινοτομίες, που αυτοί εισηγήθηκαν σε σχέση με το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο της εποχής τους, καθώς και η επίδρασή τους στους μεταγενέστερους. Μέσα από αυτό το «πανόραμα» της παιδαγωγικής σκέψης σκιαγραφείται η ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης των δύο τελευταίων αιώνων, προσδιορίζονται οι σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις και ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαχρονικά. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση:

 

  • να τεκμηριώνουν επιστημονικά βασικά παιδαγωγικά ζητήματα, έννοιες και όρους, 
  • να προβληματίζονται γύρω από σύγχρονα θεωρητικά ζητήματα με παράλληλη προσέγγιση και ανάλυση του έργου σημαντικών παιδαγωγών, των οποίων η παιδαγωγική σκέψη και η εκπαιδευτική δράση λειτούργησε ανατρεπτικά στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης και διδασκαλίας. 

 

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου. Προτείνονται εργασίες με παρουσίασή τους. 

 

Διδακτική μεθοδολογία

 

Διαλέξεις, προβολή ταινίας, παρουσιάσεις εργασιών, παρουσιάσεις PPT, παρουσιάσεις φοιτητών, αξιοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας για περαιτέρω συζήτηση ‐ εισαγωγή θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία – αναστοχασμός. 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
theoria_prosholikis_ekpaideysis_synoptikos_shediasmos.pdf37.42 KB
vivliografia_thpe.pdf73.26 KB