Μαθηματικά και Λογοτεχνία

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0310
Είδος Μαθήματος: 
ΘΕ
Μονάδες ECTS: 
3,5
Εξάμηνο: 
6
Διδάσκων: 
Χρονάκη Άννα
Διδάσκων: 
Κονταξή Ελένη

 Περιγραφή του μαθήματος-στόχοι: Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί και να συζητηθεί η Μαθηματική Λογοτεχνία ως πλαίσιο επαφής με τρόπους ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της ανάγνωσης και της ανάλυσης αφηγηματικών κειμένων τα οποία προσεγγίζουν τη σχέση του ανθρώπου με τα μαθηματικά, αλλά και των ενσωματωμένων λόγων που αφορούν μια σειρά από μύθους και ‘ηγεμονικές αλήθειες’ γύρω από αυτή τη σχέση. Η σύζευξη της λογοτεχνίας και της παιδικής λογοτεχνίας με τα μαθηματικά πραγματοποιείται μέσα από σειρά κειμένων που είτε τα μαθηματικά αποτελούν πηγή έμπνευσης για το/τη συγγραφέα, είτε γράφονται με σκοπό τη διδακτική προσέγγιση μαθηματικών εννοιών ή την αφήγηση γεγονότων και την βιογραφία προσωπικοτήτων γύρω από την ιστορία των μαθηματικών είτε έχουν σκοπό την εκλαΐκευση μαθηματικών εννοιών. Συχνά τα λογοτεχνικά κείμενα συνδέουν το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο κατασκευής και χρήσης τους επικαλούμενα έτσι τη συγκινησιακή εμπειρία των αναγνωστών (παιδιών και ενηλίκων).

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές/-ιες με την ολοκλήρωση του φροντιστηριακού μαθήματος θα μπορούν: α) να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τα μαθηματικά προσεγγίζοντάς τα μέσα από μια διεπιστημονική, συγκινησιακή και ευρύτερα κριτική οπτική, β) να διεισδύσουν σε διαδικασίες συν-κατασκευής ταυτοτήτων και υποκειμενικών θέσεων όπως «μαθηματικό μυαλό», «αδύναμος», «αφηρημένη σκέψη» κ.ά. οι οποίες προωθούν την παραγωγή ετεροτήτων στο χώρο της μάθησης, και γ) να χρησιμοποιήσουν μεθόδους, εργαλεία και δράσεις μέσω των οποίων η Μαθηματική Λογοτεχνία μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά για τη συνάντηση των παιδιών με μαθηματικές ιδέες και έννοιες, για τη δημιουργική σχέση με την ανάπτυξη μαθηματικής γνώσης και για τη διαλογική προσέγγιση της σχέσης του ανθρώπου και των παιδιών ειδικότερα με τα μαθηματικά

Αξιολόγηση*: Η αξιολόγηση του μαθήματος λαμβάνει χώρα με γραπτές εξετάσεις αλλά και ατομικές ή ομαδικές εργασίες στο τέλος του εξαμήνου.

*Ο τρόπος αξιολόγησης είναι δυνατό να μεταβληθεί

Διδακτική Μεθοδολογία: Εισηγήσεις, εργασίες κατά ομάδες και παρουσίασή τους, προσκλήσεις σε εισηγητές, χρήση ψηφιακού υλικού

Λέξεις-κλειδιά: μαθηματικά, λογοτεχνία, διεπιστημονικότητα, αφήγηση, ετερότητες, ταυτότητες, σχέση με την επιστημονική γνώση, δημιουργικότητα, συγκίνηση (affect)

 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
mathimatika_kai_logotehnia.pdf75.69 KB