Θέματα Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας

Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΛ0120
Είδος Μαθήματος: 
IYE
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5
Διδάσκων: 
Μότσιου Ελένη

Περιγραφή του μαθήματος

 Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στη μελέτη της φυσικής ανθρώπινης γλώσσας με ειδικές αναφορές σε καίρια ζητήματα που αφορούν τη Νέα Ελληνική. Συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την προέλευση και τις απαρχές της ανθρώπινης γλώσσας, την ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου γλωσσικού κώδικα σε αντίθεση με άλλους κώδικες επικοινωνίας, με τη γλώσσα ως Επικοινωνία και τη γλώσσα ως Σύστημα, τις διαστάσεις της ποικιλότητας στη γλώσσα - με ειδικά θέματα που αφορούν τη Νέα Ελληνική (π.χ. γλώσσα και φύλο, η γλώσσα των νέων, γεωγραφικές ποικιλίες). Εξετάζονται επίσης οι διαφορές και οι ομοιότητες γραπτού και προφορικού λόγου και η γλώσσα ως κείμενο· τέλος, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν ζητήματα ορθογραφίας της Νέας Ελληνικής, να εξετάσουν διάφορους «μύθους» για την ελληνική γλώσσα και να συνειδητοποιήσουν την έννοια του «γλωσσικού λάθους».

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

·     κατανοήσουν τη φύση, τις λειτουργίες και βασικά χαρακτηριστικά της δομής και των λειτουργιών του γλωσσικού συστήματος,

·     να αντιμετωπίσουν -θεωρητικά και πρακτικά- θέματα που είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας και απασχολούν διαχρονικά την εκπαίδευση (γιατί αλλάζει η γλώσσα, ζητήματα ορθογραφίας, η έννοια του σωστού και του λάθους, ιδιαιτερότητες διάφορων ομάδων ομιλητών, π.χ. η γλώσσα των νέων, φαινόμενα της γλώσσας του παιδιού).

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές/ -τριες αξιολογούνται συνδυαστικά: η αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (β) μελέτη διαφόρων θεμάτων υπό τη μορφή ασκήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Διδακτική Μεθοδολογία

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα: οι εισηγήσεις από τη διδάσκουσα καλύπτουν θεωρητικά ζητήματα με βάση τη βιβλιογραφία και ακολουθούν ασκήσεις κατανόησης - ανάπτυξης ειδικών θεμάτων και  συζήτηση. 

 https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_154/


Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
diagramma_periehomenon_toy_mathimatos_2016-17.docx12.68 KB