Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτικές εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΛ0206
Είδος Μαθήματος: 
ΙΕ - Εργαστηριακό
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με την τέχνη και τις τεχνικές της αφήγησης και της αξιοποίησή της στην εκπαίδευση. Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι: (α) προσέγγιση της αφήγησης ως τέχνη, (β) προσέγγιση της αφήγησης ως εκπαιδευτική μέθοδος και μαθησιακό εργαλείο, (γ) γνωριμία με τα αφηγηματικά είδη (παραμύθι, Μ.Ι.), τα είδη της αφήγησης, (δ) σχεδιασμός δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, ε)η διαπίστωση της διεπιστημονικής και διαπολιτισμικής χρήσης της αφήγησης. Στο μάθημα συζητούνται μορφές και μοντέλα αφήγησης καθώς και τρόποι προσέγγισης και αξιοποίησης κειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο είδος του παραμυθιού και του εικονογραφημένου βιβλίου και σε τρόπους αξιοποίησής τους στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και σε άλλους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία κ.α.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

• γνωρίσουν το είδος της προφορικής αφήγησης/παραμύθι

 • κατανοήσουν τις βασικές αρχές της τέχνης της αφήγησης

• αφηγούνται προφορικά ένα παραμύθι

• διαβάζουν σωστά ένα λογοτεχνικό κείμενο

• σχεδιάζουν δραστηριότητες με βάση λογοτεχνικά βιβλία

• διαπιστώσουν τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της αφήγησης και της λογοτεχνίας

Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις αποτελεί η ανταπόκρισή τους σε σεμινάρια/εργαστήρια και στον σχεδιασμό/εφαρμογή/ παράδοση τύπου και μορφής «εργασίας», την οποία ορίζει εκάστοτε η διδάσκουσα. Η υλοποίηση διδακτικών εφαρμογών από τους /τις φοιτητές/τριες, είτε με τη μορφή μικροδιδασκαλιών είτε με τη μορφή γραπτής εργασίας, αξιολογείται συνδυαστικά με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Διδακτική μεθοδολογία

Εισηγήσεις με χρήση ppt, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, εργαστηριακές ασκήσεις

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
_afigisi_stin_prosholiki_ekpaideysi_4.docx22.3 KB