Δημιουργική Γραφή: Τεχνικές Συγγραφής και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΛ0207
Είδος Μαθήματος: 
Ε
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την τέχνη και τις τεχνικές της συγγραφής και τις βασικές αρχές της δημιουργικής γραφής. Οι στόχοι του μαθήματος διατυπώνονται ως εξής: (α) εισαγωγή στις θεωρίες της λογοτεχνίας για την κατανόηση της μυθοπλασίας, (β) σχολιασμός και ανάλυση των βασικών αφηγηματικών χαρακτηριστικών των κειμένων, (γ) προσέγγιση και ανάλυση του είδους των μικρών ιστοριών, (δ) σχολιασμός όρων όπως η δημιουργικότητα και η φαντασία, (ε) εξοικείωση με μεθοδολογικά εργαλεία για την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση. Το μάθημα θα διεξαχθεί κυρίως με τη μορφή εργαστηρίων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

• κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες που αφορούν την τέχνη της συγγραφής και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της στην προσχολική ηλικία

• αποσαφηνίσουν το ρόλο τους ως εμψυχωτές που καλούνται να παίξουν διδάσκοντας τη δημιουργική γραφή

• αναγνωρίσουν τη σημασία της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και τη σχέση της με την δημιουργική σκέψη

• κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής

• εξασκηθούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για την εισαγωγή των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στην κατανόηση και δομή των κειμένων δια της δημιουργικής γραφής

• εξασκηθούν γενικά στις τεχνικές της συγγραφής

Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:

(α) παράδοση όλων των κειμένων που θα παράγονται από κάθε έναν/μια φοιτητή/τρια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όπως θα ορίζει η διδάσκουσα,

(β) παράδοση ατομικής εργασίας που θα βασίζεται στην ανάλυση λογοτεχνικών βιβλίων/κείμενων που θα ορίσει η διδάσκουσα,

(γ) παράδοση ομαδικής εργασίας (2 ατόμων) που θα περιλαμβάνει σχεδιασμό/εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής για παιδιά, οι οποίες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται συνδυαστικά με τα ανωτέρω. Υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης γραπτής προαιρετικής εργασίας που λειτουργεί ενισχυτικά στην τελική βαθμολογία του μαθήματος.

Διδακτική μεθοδολογία

Διαλέξεις και συζητήσεις σεμιναριακού τύπου. Αναγνώσεις και αναλύσεις λογοτεχνικών κειμένων. Γραπτές ασκήσεις εργαστηριακού τύπου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Η Δημιουργική Γραφή: Τεχνικές Συγγραφής και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση docx22.58 KB