Ανάληψη διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2014-2105

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία ανάληψης διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του ΠΜΣ:

Α) Το έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής έως τις 20 Φεβρουαρίου 2015

Β) Το έντυπο κατάθεσης προσχεδίου διπλωματικής έως τις 31 Μαρτίου 2015

Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα στο http://www.ece.uth.gr/main/el/content/985-diplomatikes-ergasies