ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση καλής επίδοσης, προκειμένου να την καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους για το στεγαστικό επίδομα, να μην κάνουν αιτήσεις προς τη Γραμματεία αυτή την περίοδο.

Η έναρξη υποβολής των συγκεκριμένων αιτήσεων θα ξεκινήσει ύστερα από ανακοίνωση, που θα βγει στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσες αιτήσεις έχουν γίνει καταστρέφονται.

Από τη Γραμματεία