ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για τις/τους φοιτήτριες/τές του 3ου και 4ου έτους σπουδών (καθώς και για όσους/ες φοιτήτριες/τές μεγαλύτερων εξαμήνων παρακολουθούν το 
παλιό Πρόγραμμα Σπουδών) δεν ισχύουν πλέον τα προαπαιτούμενα μαθήματα για  την Π.Α. του 8ου εξαμήνου, εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη Συστηματική Παρατήρηση (α' φάση Π.Α.) του 3ου εξαμήνου.
Η υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης
Δόμνα Κακανά