Περιβαλλοντική Eκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0502
Είδος Μαθήματος: 
ΘΕ
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2
Διδάσκων: 
Τσεβρένη Ίριδα

Περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με το περιβαλλοντικό ζήτημα, τις βασικές διαστάσεις της οικολογικής κρίσης και την ανάγκη επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επίκεντρο του μαθήματος αποτελεί η γνωριμία με την ιστορία, την παιδαγωγική φιλοσοφία, τη διδακτική μεθοδολογία και τα βασικά ρεύματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές από το χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικά εφόδια για την κατανόηση του διεπιστημονικού χώρου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την κριτική προσέγγιση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και τις βασικές ικανότητες για το σχεδιασμό προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  •  περιγράφουν τις βασικές διαστάσεις της οικολογικής κρίσης και να αναγνωρίζουν την ανάγκη υπέρβασής της. 
  •  διακρίνουν ανθρωποκεντρικές και οικοκεντρικές τάσεις σε ζητήματα και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.
  •  ανακαλούν περιβαλλοντικές αξίες στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής συνείδησης.
  •  κατανοούν την ιστορία και την εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • προσεγγίζουν δομές και πηγές υποστήριξης του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • προσεγγίζουν κριτικά και να αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • εντοπίζουν και να ανατρέχουν σε σύγχρονες, καινοτόμες τάσεις στο χώρο της περιβαλλοντικής στο διεθνή χώρο.
  • εξειδικεύσουν τις παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης.
  • σχεδιάζουν τις βασικές κατευθύνσεις ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην προσχολική εκπαίδευση, εφαρμόζοντας τις παιδαγωγικές αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνδυάζοντας κατάλληλες διδακτικές μεθόδους για την προσχολική ηλικία.
Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση, ομαδική εργασία

Διδακτική μεθοδολογία

Διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

Δικτυακή θέση μαθήματος

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_180/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
perivallontiki_ekpaideysi.pdf173.13 KB