ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

Αγγλικά: Τρίτη 19 Μαΐου 2015,  19.00-21.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο

Διδακτική Μεθοδολογία: Τρίτη 09 Ιουνίου 2015,  19.00-21.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο

Ψυχολογία: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015,  19.00-21.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο 

Μεθοδολογία Έρευνας : Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015,  17.00-19.00

Αίθουσα  Σκουβαρά,  Νέο Κτίριο