Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0308
Είδος Μαθήματος: 
ΘΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

  

 • εξοικειωθούν με κεντρικές αρχές σχεδιασμού και συγκρότησης του εκπαιδευτικού υλικού για τη φύση και το περιβάλλον 
 • μελετήσουν πληθώρα εκπαιδευτικών υλικών ώστε να εντοπίσουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους
 • αναπτύξουν παιδαγωγικά, επιστημονικά και σημειωτικά κριτήρια για την ανάλυση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών υλικών
 • εφαρμόσουν τα παραπάνω κριτήρια σε ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου να τα αξιολογήσουν
 • προτείνουν και να υλοποιήσουν τρόπους βελτίωσης των εκπαιδευτικών υλικών που αξιολόγησαν
 • σχεδιάσουν πιθανούς τρόπους αξιοποίησης των εκπαιδευτικών υλικών που αξιολόγησαν σε δραστηριότητες σχετικές με το φυσικό κόσμο και το περιβάλλον.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με μία σπονδυλωτή εργασία που υλοποιείται σε δύο στάδια στη διάρκεια του εξαμήνου. Η υλοποίηση της εργασίας προϋποθέτει ότι οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργητικά στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, το οποίο διαμορφώνεται σταδιακά στη διάρκεια των μαθημάτων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σπ., & Χρηστίδου, Β. (2002). Τα Κείμενα της Τεχνο-Επιστήμης στον Δημόσιο Χώρο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Kress, G., & van Leeuwen, Τ. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge.
 • Mikk, J. (2000). Textbook: Research and Writing. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Ραβάνης, Κ. (2001). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Διδακτική και Γνωστική Προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Ραβάνης, Κ. (2003). Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον Κόσμο της Φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο.
 • Pingel, F. (1999). UNESCO Guidebook on textbook research and textbook revision. Hanover: Verlag Hahnsche Buchhandlung.
 • Unsworth, L. (2001). Teaching Multiliteracies Across the Curriculum: Changing Contexts of Text and Image in Classroom Practice. London: Open University Press.
 • Χρηστίδου, Β. (2005). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 • Χρηστίδου, Β. (Επιμέλεια). (2008). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες: Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Εύδοξος

 • Έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο για μικρά παιδιά., Μαρία Καλλέρη, Μ.Χωματά,Π.Πατηνιώτη,Π.Τσιάλμα,Θ.Λουπίδου,Μ.Λάγουρη, Χ.Κατσιάνα,Φ.Σαρηγιαννίδου,Φ.Φίστα,Ε.Φραγκονικολάκη,Ε.Τσιρώνα.
 • Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Καλογιαννάκης Μιχ. επιμ.
Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Αναλυτικό περίγραμμα81.19 KB