Αιτήσεις υποστήριξης διπλωματικών εργασιών

Παρακαλούνται οι φοιτήτες/ριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την
διπλωματική τους εργασία στην εξεταστική του Ιουνίου, κατόπιν
συνεννόησης με τους επιβλέποντες, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μέχρι
την Πέμπτη 04 Ιουνίου 2015.
Κατάθεση διπλωματικής στη γραμματεία έως Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015.
Πιθανές ημερομηνίες υποστήριξης: 22-26 Ιουνίου 2015