Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο

Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΤ0107
Είδος Μαθήματος: 
ΤΕ - Εργαστηριακό
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5
Διδάσκων: 
Λέτσιου Μαρία

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα (Studio art class) και στο επίκεντρο είναι η βιωματική εικαστική διερεύνηση (research in studio art). Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι οι φοιτήτριες/τές αφενός να αναπτύξουν τις δημιουργικές, ερευνητικές ικανότητες και καλλιτεχνικές δεξιότητές τους και αφετέρου να αναπτύξουν ικανότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών σχεδίων για την προσχολική αγωγή βασισμένων στην βιωματική εικαστική μάθηση σε εργαστήριο (Studio art). Οι φοιτήτριες/τές εισάγονται στην εικαστική διερεύνηση και υλοποιούν εικαστικά έργα κα ομαδικά καλλιτεχνικά πρότζεκτ μέσα από την συμμετοχή τους σε ποικίλες καλλιτεχνικές και ερευνητικές διαδικασίες. Έχοντας ως επίκεντρο τις μορφές εικαστικών τεχνών, της γλυπτικής, των κατασκευών και των εγκαταστάσεων, αξιοποιούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδέες που έχουν καθιερωθεί στην ιστορία της τέχνης, στο προσωπικό τους εικαστικό έργο. Επιπλέον, εφαρμόζουν τις δημιουργικές στρατηγικές των σύγχρονων καλλιτεχνών με την χρήση ποικίλων υλικών και εργαλείων (π.χ. πηλό, γύψο, ξύλο, φελιζόλ, αντικείμενα, σαπούνι κ.λ.π.) και διαδικασιών (πηλοπλαστική, λάξευση, χύτευση, δημιουργία καλουπιών, assemblage, κοστούμι, εικαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις, αξιοποίηση του χώρου και του σώματος) σε θέματα που άπτονται στα ενδιαφέροντά τους και στην ζωή τους. Αξιοποιούν τις εικόνες και τα αντικείμενα του οπτικού και υλικού πολιτισμού για την παραγωγή προσωπικού νοήματος σε εικαστικά έργα, τα οποία αναδεικνύουν νέες οπτικές σε οικείες εικόνες, οι οποίες έχουν ως σκοπό να ασκήσουν κοινωνική κριτική. Αναπτύσσουν αναστοχαστικές ικανότητες μέσα από την ανάλυση και την κριτική των δικών τους έργων, των εικόνων και των αντικειμένων του οπτικού και υλικού πολιτισμού καθώς και σημαντικών έργων τέχνης. 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • γνωρίζουν διάφορες μορφές τέχνης τρισδιάστατων έργων, κατασκευών και εγκαταστάσεων.
  • χρησιμοποιούν τα δημιουργικά εργαλεία για την παραγωγή πρωτότυπων δημιουργικών ιδεών.
  • καλλιεργούν τις προσωπικές τους δεξιότητες στην χρήση υλικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών διαδικασιών (παραδοσιακά και νέα τεχνολογικά μέσα).
  • χειρίζονται τις δημιουργικές στρατηγικές της σύγχρονης τέχνης για την παραγωγή προσωπικού νοήματος στα έργα τους.
  • εξοικειωθούν με την οργάνωση και την παρουσίαση εικαστικών σχεδίων με συμμετοχικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
  • περιγράφουν, να αξιολογούν και να αναστοχάζονται στα εικαστικά έργα άλλων καλλιτεχνών (studio critique).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει δύο μέρη:

Α) Άτυπη Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Αξιολογούνται οι ικανότητες και οι δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές/τριες κατά την διάρκεια του εξαμήνου στον χειρισμό των καλλιτεχνικών διαδικασιών.

Β) Συμπερασματική Αξιολόγηση. Στο τέλος του εξαμήνου παρουσιάζονται τα εικαστικά έργα και τα ομαδικά καλλιτεχνικά πρότζεκτ όπου αξιολογείται η συνολική παρουσίαση και οι αναστοχαστικές και κριτικές ικανότητες των φοιτητριών/τών στα έργα τους.

 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, και κατά τη διάρκειά τους δημιουργούνται εικαστικά έργα με πειραματισμούς με υλικά τεχνικές και καλλιτεχνικές διαδικασίες.