Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές του Σύγχρονου Χορού

Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΤ1410
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2

Περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιτεχνική και αισθητική εκπαίδευση μέσω του χορού και η κατανόηση της σημασίας της βιωματικής εμπειρίας στη μαθησιακή διαδικασία. Οι στόχοι συνοψίζονται ως εξής: (α) να βιώσουν και να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τη δομή και τις λειτουργίες του κινούμενου σώματος, (β) να αναπτύξουν την αισθητηριακή αντίληψη και ειδικότερα την κιναισθησία, και (γ) να εξερευνήσουν τα ποιοτικά στοιχεία της κίνησης. Η ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητριών και των φοιτητών βασίζεται σε ιδεοκινητικές αρχές της κίνησης για τη βελτίωση της στάσης του σώματος και τον νευρομυϊκό συντονισμό, σε σύγχρονες τεχνικές του χορού, με έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, και τη διδασκαλία απλών κινητικών συνδυασμών, τους οποίους θα επεξεργαστούν με δημιουργικό τρόπο ατομικά ή σε συνεργασία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα κατανοήσουν βιωματικά και ενσώματα βασικές έννοιες του σύγχρονου χορού. Θα κατανοήσουν, επίσης, θεωρητικά ζητήματα που διέπουν τις σύγχρονες πρακτικές του χορού μέσα από συγκεκριμένα κείμενα και συζητήσεις.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση βασίζεται στην παρουσίαση βιωματικής εργασίας ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ή και την γραπτή εργασία για τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αρχές του σύγχρονου χορού στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές βαθμολογούνται συνδυαστικά βάσει της συμμετοχής τους στα μαθήματα.

Διδακτική Μεθοδολογία

Ασκήσεις βιωματικής προσέγγισης των στοιχείων της κίνησης, μέσω μίμησης, ελεύθερης ή και καθοδηγούμενης εξερεύνησης, αυτοσχεδιασμού και αυτοσχεδιασμού με επαφή. Διαλέξεις και συζητήσεις για το εννοιολογικό πλαίσιο και το περιεχόμενο του μοντέρνου ή σύγχρονου χορού στη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
eisagogi_stis_vasikes_arhes_toy_syghronoy_horoy.pdf145.51 KB