Μουσικός Αυτοσχεδιασμός και Eκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη

Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΤ1365
Είδος Μαθήματος: 
Τέχνες - Εργαστηριακό
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι (α) η εξερεύνηση της έννοιας του μουσικού αυτοσχεδιασμού και της παιδαγωγικής λειτουργίας του, και (β) η συστηματική και εντατική εντρύφηση στην πρακτική του αυτοσχεδιασμού. Οι στόχοι διατυπώνονται ως εξής: (α) Η κριτική προσέγγιση της έννοιας του αυτοσχεδιασμού και των διαφορετικών θεωρητικών προοπτικών που έχουν αναπτυχθεί για την κατανόησή του, (β) η κατανόηση του κεντρικού ρόλου του αυτοσχεδιασμού στην μουσική εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, και (γ) η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την αυτοσχεδιαστική πράξη. Θα μας απασχολήσουν όψεις του αυτοσχεδιασμού όπως αυτές εκφράζονται στο κίνημα του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, στη μουσική του 2ου μισού του 20ου αιώνα, καθώς και σε διάφορες εξωευρωπαϊκές παραδόσεις. Θα εξετάσουμε επίσης την λειτουργία του αυτοσχεδιασμού στα πλαίσια του κινήματος της δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής, καθώς και σε σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές ερευνητικές εργασίες. Επιχειρείται η εξοικείωση με την αυτοσχεδιαστική πράξη, η καλλιέργεια ενός αυτοσχεδιαστικού ήθους και μιας ζωντανής προσέγγισης της μουσικής δημιουργίας η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης. Η δημιουργική συνεισφορά των φοιτητών/τριών στην τελική έκβαση του μαθήματος είναι καίριας σημασίας, καθώς το μάθημα συνδυάζει την θεωρητική αναζήτηση και την πρακτική άσκηση. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να

  • συζητούν κριτικά τους διάφορους ορισμούς του αυτοσχεδιασμού και της σχέσης του με τις πρακτικές της σύνθεσης της εκτέλεσης και της ενεργητικής ακρόασης, αλλά και τις συναφείς έννοιες της επινόησης, της παραλλαγής, της απροσδιοριστίας 
  • αναγνωρίσουν την πολλαπλότητα των μουσικών πρακτικών που βασίζονται στον αυτοσχεδιασμό
  • συζητούν τις διαδικασίες μέσα βάση τις οποίες τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν σε διαφορετικά πλαίσια.
  • τεκμηριώνουν τη σημασία των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τη μουσική μάθηση και διδασκαλία της μουσικά στα μικρά παιδιά
  • δημιουργούν μουσική αυτοσχεδιάζοντας, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα, τεχνικές και προσεγγίσεις στον αυτοσχεδιασμό τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες.

Αξιολόγηση

1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που εστιάζει στην κριτική κατανόηση και παρουσίαση στοιχείων θεωρίας, μέσα από ερωτήσεις σύντομης απάντησης, και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 2. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (50%): Προετοιμασία και παρουσίαση ενός αυτοσχεδιασμού με βάση τις οργανωτικές πλαίσια και τις ιδέες που έχουμε επεξεργαστεί στις συναντήσεις μας. 3. Oι φοιτήτριες/τές κρατούν ένα Ημερολόγιο Καταστρώματος, όπου αποτυπώνεται η προσωπική τους ματιά για την πορεία των μαθημάτων και της συμμετοχής τους σε αυτά – το ημερολόγιο αυτό παραδίδεται στο τέλος. Δεν βαθμολογείται.

Διδακτική Μεθοδολογία

Εργαστηριακές ασκήσεις βιωματικής κατανόησης - διαλέξεις - βιβλιογραφική αναζήτηση & κριτική θεώρηση μέσα από συζήτηση, αναστοχασμός

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_174/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
theoria_kai_praxi_toy_moysikoy_aytoshediasmoy.pdf121.24 KB