Ο Κόσμος της Τέχνης στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΤ0610
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5
Διδάσκων: 
Νικονάνου Νίκη

Περιγραφή του μαθήματος

 Στο μάθημα εξετάζονται διάφορες περίοδοι της ευρωπαϊκής τέχνης, αναλύονται τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν καλλιτεχνικές τάσεις και θίγονται ζητήματα σύνθεσης, ανάλυσης και εξέλιξης των εικαστικών τεχνών. Η καλλιτεχνική παραγωγή προσεγγίζεται τόσο με βάση στυλιστικά χαρακτηριστικά αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο των εκάστοτε πολιτιστικών, ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων, ώστε να γίνει κατανοητή η σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ μορφής, περιεχομένου και ιστορικών συμφραζομένων. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στην ανάλυση έργων τέχνης με στόχο να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τις διαδικασίες καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς και ερμηνείας της. Επίσης, στο μάθημα εξετάζονται οι δυνατότητες που προσφέρονται στη σημερινή εποχή από τις ψηφιακές τεχνολογίες για μελέτη και εμπειρία της τέχνης μέσω των εικονικών μουσείων και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.

 Θεματικές ενότητες:

 • Έργα τέχνης, κοινωνία και επικοινωνία
 • 'Διαβάζοντας’ έργα τέχνης
 • Μουσεία τέχνης και εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική προσέγγιση: θέαση, διάλογος, δημιουργία
 • Εξερευνώντας έργα τέχνης: Θεματικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτική αξιοποίηση 

 

 Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

 • να έρθουν σε επαφή με τάσεις, καλλιτεχνικά ρεύματα και ζητήματα καλλιτεχνικής δημιουργίας που έχουν προσδιορίσει διαχρονικά το αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης,
 •  να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαίδευση για την τέχνη,
 • να εξοικειωθούν, μέσα από τις εργασίες που εκπονούν, με διαδικασίες προσέγγισης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και εκπαιδευτικής αξιοποίησής της.

Αξιολόγηση

 Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει: (α) εκπόνηση εργασιών, (β) συμμετοχή σε πρόοδο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και (γ) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Τα παραπάνω συνυπολογίζονται στην τελική αξιολόγηση του μαθήματος.

Διδακτική Μεθοδολογία

 Διαλέξεις,συζήτηση θεωρητικών ζητημάτων με βάση βιβλιογραφία, παρουσιάσεις και συζήτηση εργασιών από τους φοιτητές/τριες και επιτόπιες ερευνητικές δραστηριότητες σε χώρους τέχνης και πολιτισμού.

Βιβλιογραφία

 • Αργκάν, Τ.-Κ., 1998, Η Μοντέρνα Τέχνη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Ηράκλειο-Αθήνα.
 •  Belting, H., Dilly, H. κ.ά., 1995, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη
 • Berger, J. 2011, Η εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, Αθήνα.
 •  Gombrich, Ε. 1999, Το χρονικό της τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα.
 • Greenberg, C. 2007, Tέχνη και Πολιτισμός (μετφ. Ν. Δασκαλοθανάσης). Νεφέλη, Αθήνα.
 • Γκούντμαν, Ν. 2005, Οι Γλώσσες της τέχνης, Εκκρεμές, Αθήνα
 • Foster, H., Κrauss, R. κ.α., Η Τέχνη μετά το 1900 (επιμ. Μ. Παπανικολάου), Επίκεντρο, Αθήνα.
 •  Freeland, C. 2005. Μα είναι αυτό τέχνη;, Πλέθρον, Αθήνα.
 •  Malraux, Α. 2007, Το φανταστικό μουσείο, (μτφρ. Ν. Ηλιάδης), Πλέθρον, Αθήνα.
 • Μικέλι, Μ. Ντε, 1998, Οι πρωτοπορίες της τέχνης του εικοστού αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα.
 • Μπελ, Τζ. 2009, Καθρέφτης του Κόσμου- Μια νέα ιστορίας της τέχνης, Μεταίχμιο, Αθήνα.
 • Serota, N. 1999, Εμπειρία ή ερμηνεία. Το Δίλημμα των Μουσείων Μοντέρνας Τέχνης, Άγρα, Αθήνα.
 • Στεφανίδης, Μ, 1994, Μια Ιστορία της Ζωγραφικής, Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση και από τους ιμπρεσιονιστές στον Πικάσο, Καστανιώτης, Αθήνα
 • Χαραλαμπίδης, Α., 2010, Τέχνη, βλέπω, γνωρίζω αισθάνομαι, University Studio Press, Θεσσαλονίκη. 

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_176/