Η εικονογράφος Λήδα Βαρβαρούση στο ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως βασική κατεύθυνση την κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στο «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία». Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και διδακτικής αξιοποίησης παιδαγωγικού παιχνιδιού και παιδαγωγικού υλικού για παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες που επιβάλει η ευρεία και συνεχώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη διάδοση του παιδαγωγικού παιχνιδιού και του παιδαγωγικού υλικού, να στελεχώνει σχετικές θέσεις στην εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις και στην έρευνα και να συμβάλει στην αναβάθμιση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών της πρώτης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση προσφέρει στους φοιτητές και  στις φοιτήτριες που το παρακολουθούν ευκαιρίες για επαφή με ειδικούς ώστε να μυηθούν στην τεχνογνωσία και πρακτικών ζητημάτων που αφορούν  το παιδαγωγικό υλικό. Στο πλαίσιο αυτό και την 1η Δεκεμβρίου 2015, έχει προσκληθεί η βραβευμένη εικονογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Λήδα Βαρβαρούση. Συγκεκριμένα η κ. Βαρβαρούση θα προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες του Γ΄εξαμήνου και στην κατεύθυνση «Έντυπο Παιδαγωγικό Υλικό» του Π.Μ.Σ. επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα συνοδευτεί με βιωματικό εργαστήριο. Η εικονογράφος θα συνομιλήσει με τους φοιτητές γενικά για θέματα  εικονογράφησης του παιδικού βιβλίου και ειδικά θα αναπτύξει το θέμα  Όταν οι εικόνες φεύγουν από το βιβλίο, για να γίνουν "Ζωγραφήγηση".  Οι  “Ζωγραφηγήσεις” προτείνονται ως εργαλείο έμπνευσης και έκφρασης, καθώς και ως τρόπος και ευκαιρία για συλλογική δημιουργία και έκφραση.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Δελτίο Τύπου Βαρβαρούση .docx22.77 KB