Δηλώσεις υποστήριξης διπλωματικών εργασιών

Η υποστήριξη διπλωματικών εργασιών στην εξεταστική του Ιουνίου προγραμματίζεται για τις 28-29 Ιουνίου.
Παρακαλούνται οι φοιτήτες/ριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την
διπλωματική τους εργασία  κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.