ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λόγω της αναβολής έναρξης της εξεταστικής περιόδου, μετατίθεται και η ημερομηνία υποστήριξης διπλωματικών εργασιών στις 14-15 Φεβρουαρίου.