ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ"

Tο μάθημα του 6ου εξαμήνου "Θεατρικό και Συμβολικό Παιχνίδι" δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/5 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας στο "ΣΤ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» (Ναύπλιο, 17-21 Μαΐου 2017).

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή  2 Ιουνίου 18.00-21.00. 

Η διδάσκουσα, 
Μάγδα Βίτσου