ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.ΣΑΚΚΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/05, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ε', 9-12 Π.Μ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ' ΤΟΥ Β' ΕΞ.