Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία": αναπλήρωση μαθήματος

Την Πέμπτη 25/05, 18.00-21.00 θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος στην αίθουσα του ΠΜΣ, Νέο Κτίριο, γραφείο 20, 3ος όροφος.

 

Η διδάσκουσα