ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Σϋμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΥ, η προσθεσμία υποβολή των δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά την παραπάνω προθεσμία δεν είναι αποδεκτά.