Ανακοίνωση υποστήριξης διπλωματικής εργασίας

Την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Πανταζίδη Στυλιανού στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων (1ος όροφος, νέο κτίριο), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα

Πανταζίδης Στυλιανός, (14.00-14.40)
Παιδική Ηλικία και Εκπαίδευση: μια εθνογραφική μελέτη δύο προγραμμάτων afterschool.
Επιβλέποντες: Γ. Πεχτελίδης, Γ. Γρόλλιος, Α. Χρονάκη

Εκ της Γραμματείας