ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Η καταχώρηση των μαθημάτων στις δηλώσεις από τη Γραμματεία έχει ολοκληρωθεί. Περάστηκαν όσα μαθήματα είχαν ζητηθεί και ήταν σωστά ενώ δεν περάστηκαν μαθήματα που έχουν καταργηθεί ή δεν εξετάζονται φέτος καθώς και μαθήματα από άλλα τμήματα (τα οποία δηλώνονται μόνο από τους φοιτητές κατά την περίοδο των ηλεκτρονικών δηλώσεων). Υπήρξαν, επίσης, περιπτώσεις που δεν δηλώθηκε μάθημα επειδή είχε καλυφθεί ο επιτρεπτός συνολικός αριθμός μαθημάτων της δήλωσης. 

Παρακαλούμε να μπείτε και να ελέγξετε τις δηλώσεις σας και, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν εμπίμπει στις παραπάνω περιπτώσεις, να επικοινωνήσετε με την κ. Καρακατσάνη μέχρι και την Πέμπτη 15/3/2018.

Μετά από αυτή την προθεσμία δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στις δηλώσεις.