ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΤΠΕ

Παρακαλούνται οι αιτούντες μεττεγγραφή στο Π.Τ.Π.Ε. που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες του Υπουργείου, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτησή τους και την αίτηση εκτυπωμένη στη Γραμματεία του Τμήματος, από την Τετάρτη 8/11/2017 μέχρι και την Πέμπτη 15/11/2017, 11:00-13:00.