ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το μάθημα «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»

του 1ου  εξαμήνου του ΠΤΠΕ 

της Πέμπτης 16-11-2017 δεν θα

πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί στην

εβδομάδα αναπλήρωσης των μαθημάτων

(όπως ανακοινώθηκε και προφορικά

σήμερα στο μάθημα).

 

Βόλος 9-11-2017

 

Ο Διδάσκων

Απ. Μαγουλιώτης