Ανακοίνωση για το μάθημα Μουσεία & Εκπαίδευση

Το μάθημα Μουσεία και Εκπαίδευση τη Δευτέρα 13/11/2017 αναβάλλεται, λόγω απουσίας της διδάσκουσας. Η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος θα ανακοινωθεί σύντομα.