ΕΠΕΙΓΟΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ) ΦΟΙΤΗΤΩΝ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες του 7ου εξαμήνου οφείλουν κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα μελών ΔΕΠ που έχουν εκπαιδευτική άδεια και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτά, να περάσουν από τη Γραμματεία από τη Δευτέρα 27/11/2017 μέχρι και την Πέμπτη 30/11/2017 (εκτός Τρίτης 28/11/2017).

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ