ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Η ΔΙΑΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Το μάθημα του 1ου εξαμήνου "Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπ/ση" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/11/2017, λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό και η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί σύντομα.