ΜΟΥΣΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εκπαιδευτική επίσκεψη

Το στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσεία και Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου την Τετάρτη 29/11 /2017. Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου στις 9.15 (Αθανασάκη 1).

Το μάθημα της Δευτέρας 4/12/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Πληροφορίες:

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3271